Untitled Document
♥ 펠트천(유수지/무수지)
♥ 천낱장 & 큰사이즈
♥ 2mm & 보풀방지
♥ 접착펠트
♥ 융천 & 타올지

♥ 실/바늘/필수 도구
♥ 솜/스폰지/소리원
♥ 기계재단 펠트♥ 교구 / 인형
♥ 생활용품
♥ 출산용품
♥ 돌잔치
♥ 융천 사용 융판

★ 어린이집용품
★ 양말 인형 DIY

♥펠트 // CA & 수업용
폰장식 & 이어캡
카드지갑 & 지갑
파우치 & 가방
헤어 악세사리
시계 & 주차중
생활소품 다수
필통 & 학교용품

♥리본 // CA & 수업용
♥비즈 // CA & 수업용


♥ 펠트핀 DIY
♥ 리본핀 DIY
♥ 모티브핀 DIY
♥ 리본 테이프
♥ 장식소품
♥ 헤어핀 재료♥ 펠트 완제품
♥ 헤어핀 완제품
♡ 주문 제작
 
주문제작 고가격>저가격>제품명>제조사  
  Total 44 items in this category  
 
 
 
카드 가면(★ 완제품)
주문제작 
 
 
 
입술모양 치아가방
주문제작 
 
 
 
먹거리 낚시놀이판
주문제작 
 
 
 
당근 치아교구
주문제작 
 
 
 
동물 다트판(★ 완제품)
주문제작 
 
 
 
과일주사위(★ 완제품)
주문제작 
 
 
 
캣 시간표(★ 완제품)
주문제작 
 
 
 
입체과일(★ 완제품)
전화문의 
 
 
 
닥스 훈트 (★ 완제품)
미리보기
주문제작 
 
 
 
캐릭달력& 커버
주문제작 
 
 
 
입체퍼즐
200,000원 
 
 
 
이벤트용 공
주문제작 
 
 
 
캐릭볼펜
주문제작 
 
 
 
어린이집 반 펫말(★ 완제품)
주문제작 
 
 
 
버스(★ 완제품)_20x10x10 cm_바퀴 굴러감
주문제작 
 
 
 
크리스마스 대형 장식_개당 50cm 내외
주문제작 
 
 
 
견인놀이
주문제작 
 
 
 
반전 박스
주문제작 
 
 
 
숫자놀이
주문제작 
 
 
 
과일 돌잡이
주문제작 
 
 
 
손목 딸랑이
주문제작 
 
 
 
18cm 슬리퍼
주문 제작 
 
 
 
기린 빅 거울
주문제작 
 
 
 
돈다발
주문 제작 
 
 
 
123 탈부착 숫자놀이 책
주문 제작 
 
 
 
흥부 박 머리띠
주문제작 
 
 
 
새싹 헤어밴드
주문 제작 
 
 
 
비닐 손장갑 케이스
주문 제작 
 
 
 
바다 놀이
주문 제작 
 
 
 
물고기 끈 끼우기 놀이
주문 제작 
 
 
 
무지개 별
주문 제작 
 
 
 
쿠키
주문 제작 
 
 
 
주문제작 
 
 
 
손인형-토끼
주문 제작 
 
 
 
펠트작품 2
주문 제작 
 
 
 
펠트작품1
주문 제작 
 
 
 
리본 헤어핀
주문 제작 
 
 
 
삑삑소리 동물
주문 제작 
 
 
 
봄 평면 퍼즐
주문 제작 
 
 
 
호박공 여러개
주문제작 
 
 
 
나비 구두
주문 제작 
 
 
 
방송피켓
주문제작 
 
 
 
빅 탈것 3종
주문제작 
 
 
 
동물 이름표
주문제작 
 
 

 

상호명 : 이지펠트 사업자등록번호 : 105-06-88768 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 마포통신 제1791호
[이용약관] 개인정보 취급방침 개인정보담당자 : 박정선대표 : 박정선
사업장소재지 : (121-120) 서울 마포구 현석동 225 래미안 웰스트림 102동 1803호 070-8627-1560,010-9325-1550, 전화구매 환영 (Fax 02-6399-9505)
Copyright ⓒ 이지펠트 All Rights Reserved.